Mẫu nhiều trang mẫu

Mẫu đơn này bằng tiếng Anh. Mục đích là để GTranslate dịch một biểu mẫu nhiều trang sang một ngôn ngữ khác để xem liệu có vấn đề khi gửi biểu mẫu hay không.