Máy tính mang thai

Máy tính thai kỳ dưới đây là một ước tính số tuần từ kỳ kinh nguyệt bình thường cuối cùng được báo cáo và không cấu thành lời khuyên y tế. Trễ kinh không nhất thiết là bạn có thai, chậm kinh không có nghĩa là không có thai. Chỉ có bác sĩ khám, thử thai hoặc siêu âm mới có thể xác nhận được tình trạng mang thai và độ dài gần đúng của thai kỳ. Máy tính chỉ nên được sử dụng như một hướng dẫn và không nên dựa vào các tuần của thai kỳ, ngày thụ thai hoặc ngày dự sinh.

Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối: Chọn ngày

Thời gian mang thai ước tính:
Ngày thụ thai ước tính:
Ngày đến hạn ước tính: