Phát hành hồ sơ y tế

LƯU Ý: Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Falls Church, theo Bộ luật Virginia (8.01-413), có thể tính phí sao chép lên tới 0.50 đô la mỗi trang (cho tối đa 50 trang) ngoài phí tìm kiếm và xử lý 20.00 đô la. Bạn sẽ được thông báo lệ phí cung cấp hồ sơ y tế của bạn. Có thể thanh toán qua điện thoại bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ nếu bạn đến nhận hồ sơ tại Trung tâm.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Falls Church sẽ không phải gửi email cho bệnh nhân hồ sơ.

Khi gửi hồ sơ bệnh nhân qua đường bưu điện, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Falls Church sẽ tính thêm phí $ 7.95 và gửi hồ sơ qua Thư ưu tiên.

Đối với các câu hỏi khác liên quan đến việc phát hành hồ sơ y tế, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 703-532-2500 hoặc email Medical-records@fallschurchhealthcare.com .