Phát hành hồ sơ y tế

*MỚI!* Biểu mẫu này hiện cung cấp cho bạn cơ hội yêu cầu FCHC tiết lộ hồ sơ y tế HOẶC để FCHC yêu cầu các tổ chức y tế khác tiết lộ hồ sơ y tế cho FCHC. Có miễn phí để yêu cầu FCHC thay mặt bạn yêu cầu các tổ chức y tế khác cung cấp hồ sơ của bạn.

LƯU Ý NẾU YÊU CẦU FCHC GỬI HỒ SƠ Y TẾ CHO BẠN: Trung tâm chăm sóc sức khỏe Falls Church, theo Bộ luật Virginia (8.01-413), có thể tính phí sao chép lên tới 0.50 đô la mỗi trang (tối đa 50 trang) ngoài việc tìm kiếm 20.00 đô la và phí xử lý. Bạn sẽ được thông báo về lệ phí cung cấp hồ sơ y tế của bạn. Có thể thanh toán qua điện thoại bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ nếu bạn đến nhận hồ sơ tại Trung tâm.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Falls Church sẽ không gửi email cho bệnh nhân hồ sơ.

Khi gửi hồ sơ bệnh nhân qua đường bưu điện, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Falls Church sẽ tính thêm phí $ 7.95 và gửi hồ sơ qua Thư ưu tiên.

Đối với các câu hỏi khác liên quan đến việc phát hành hồ sơ y tế, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 703-532-2500 hoặc email Medical-records@fallschurchhealthcare.com .