1. Yêu cầu một cuộc hẹn
2. Hoàn thành các mẫu thông tin bệnh nhân

 

Đã gửi yêu cầu cuộc hẹn trực tuyến của bạn? Hãy tiếp tục với Biểu mẫu thông tin bệnh nhân bằng cách nhấp chuột ở đây.

 

Cần lên lịch lại hoặc thay đổi cuộc hẹn?  Hãy tiếp tục với Đặt lại lịch hẹn bằng cách nhấp chuột ở đây.

 

Yêu cầu cuộc hẹn của bạn:

  1. Điền thông tin cơ bản được yêu cầu bên dưới.
  2. Chọn Chăm sóc phụ khoa or Chăm sóc phá thai cuộc hẹn. Bạn sẽ thấy các tùy chọn để yêu cầu cuộc hẹn.

*MỚI* Nếu bạn yêu cầu một cuộc hẹn Chăm sóc Phá thai, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội để thực hiện Cuộc hẹn Telehealth.  Telehealth cung cấp cơ hội gặp gỡ với một nhà giáo dục bệnh nhân trước khi đến cuộc hẹn trực tiếp của bạn, tiết kiệm thời gian và cho phép nhiều giờ linh hoạt hơn. Sau khi yêu cầu một ngày cho cuộc hẹn từ xa, bạn sẽ có cơ hội chọn một ngày cho cuộc hẹn trực tiếp của mình.

  1. Tất cả các yêu cầu cuộc hẹn được xem xét bởi một Nhà Giáo dục Bệnh nhân.
  2. Bạn sẽ được liên hệ (thông qua phương thức bạn muốn) để xác nhận thời gian cuộc hẹn.

Xin lưu ý: Tất cả các yêu cầu cuộc hẹn sẽ được xác nhận bởi một nhà giáo dục bệnh nhân để xác nhận ngày và giờ cuộc hẹn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 703-532-2500.

Khi bạn đã hoàn thành yêu cầu cuộc hẹn, vui lòng hoàn thành các Mẫu Thông tin Bệnh nhân của bạn trực tuyến.

Câu hỏi? Gọi 703-532-2500 để được giúp đỡ cuộc hẹn của bạn hoặc hoàn thành biểu mẫu.