Tin tức về Trung tâm Y tế Falls Church

Cho dù bạn là bệnh nhân của chúng tôi tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Falls Church - hay bạn chỉ đang xem để khám phá tất cả các lựa chọn của mình, chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái với con người của chúng tôi và những gì chúng tôi phải cung cấp. Chúng tôi tự hào giới thiệu các video về Kênh YouTube của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Falls Church cung cấp thông tin và hình ảnh về Trung tâm của chúng tôi.

Tìm hiểu về lịch sử, sứ mệnh và mục tiêu của Trung tâm chúng tôi từ Rosemary Codding, người sáng lập và giám đốc của FCHC:

 

… Và tham quan trung tâm của chúng tôi và tìm hiểu về những gì bệnh nhân của chúng tôi có thể mong đợi khi họ tìm kiếm sự chăm sóc tại Trung tâm của chúng tôi:

Phần I:

Phần II:

 

Bạn có câu hỏi nào chưa được giải đáp trong video của chúng tôi không? Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi biết.